ข้อกำหนดสำหรับนโยบายคุกกี้

คุกกี้: บนเว็บไซต์ของเราคุกกี้ถูกติดตั่งโดยเรา และบุคคลที่สาม เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม, เสนอแอปพลิเคชันทางโซเชียลมีเดีย, สร้างโปรไฟล์ลูกค้า, สร้างโฆษณาในเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆให้เหมาะสม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ และสำหรับการวิเคราะห์ และการวัดเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเราทั้งในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่น ๆ เมื่อคลิกที่ "ฉันยอมรับ" คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากคุณปฏิเสธ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุกกี้เดียวจะถูกใช้ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณเพื่อไม่ให้ถูกติดตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุด (พฤษภาคม 2563)

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ ข้อกำหนด”) มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ (รวมถึง Gameplay) และแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ / มือถือ ('แอป') ทั้งหมดนี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Gameplay เราอ้างถึงเว็บไซต์และแอพดังกล่าวในข้อตกลงนี้ว่า "บริการ" แอปพลิเคชันมือถือ Gameplay เรียกว่า "แอป" โดยการใช้บริการหรือการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการโดย Gameplay หรือผู้ใช้ผ่านทางบริการที่คุณเข้าใจ และยอมรับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดหรือข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณได้ตกลงจะเรียกว่า "ข้อตกลง" หากคุณต้องการตรวจสอบข้อกำหนดของข้อตกลง เวอชั่นของข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์สามารถดูได้ในช่องทางพอร์ทัลนี้

โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการที่คุณจะได้รับ และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะ ภาระผูกพันตามนั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับ (หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม) ข้อตกลงหรือภาระผูกพันต่างๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงโดยไม่จำกัดแค่ เฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเนื้อหาเนื้อหาอื่น ๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่เสนอโดย Gameplay และ บริษัท ในเครือ

ข้อตกลงเป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Gameplay และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นสามารถยอมรับได้ โดยผู้ใหญ่ที่มีอายุถึงกฎหมายในประเทศที่คุณสมัครบริการเท่านั้น คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีอำนาจเต็มที่และ ความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Gameplay และคุณไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อใช้บริการและเข้าถึงเนื้อหาและบริการ คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่บริการนี้มีให้บริการและมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือมากกว่า) หรือหากคุณมีอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปีนั้น (1) คุณตกลงที่จะทบทวนข้อตกลงและ นโยบายความเป็นส่วนตัว กับผู้ปกครองของคุณ และเข้าใจถึงบทบัญญัติของข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวและ (2) หากเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้ปกครองของคุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในนามของคุณ และปฏิบัติตาม ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลง และนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคลิกและทำเครื่องหมายที่ช่อง "ฉันยอมรับ" คุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะแล้วและระบุว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลง คุณรับทราบและยืนยันว่าคุณยอมรับและรับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการเข้าถึงและใช้งานของบุตรหลานของคุณ (หรือลูก) รวมถึงภาระผูกพันทางกฎหมายและทางการเงิน และหนี้สินทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบุตรหลาน

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเป็นครั้งคราวพร้อมกับบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการทบทวนข้อกำหนดเป็นระยะเพื่อทำความคุ้นเคยกับการแก้ไขต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อย 14 วันก่อนที่ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่เหล่านี้จะมีผลกับคุณโดยการออกประกาศให้เข้าถึงได้ผ่านทางการใช้บริการของคุณ . กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านประกาศดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน การใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง หลังจากการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการรับทราบข้อตกลงของข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข หากคุณไม่เห็น ด้วยกับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธข้อตกลงโดยติดต่อเราที่ Gameplay; นั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป

การชำระเงินและการยกเลิก

บริการอาจเริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกอัตโนมัติ [รายวัน / สัปดาห์ต่อสัปดาห์ / เดือนถึงเดือน] โดยการเลือกที่จะสมัครใช้บริการ คุณตกลงที่จะชำระเงินให้กับเราผ่านการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา โดยคุณตกลง ชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการใช้บริการดังกล่าวตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บังคับใช้ ผ่านระบบเติมเงิน หรือแบบรายเดือนกับผู้ให้บริการมือถือ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นแม้ว่า จะได้รับการร้องขอหรือรับการชำระเงินแล้ว

การสมัครของคุณจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิก ซึ่งคุณสามารถทำได้ตลอดเวลา การยกเลิกดังกล่าว จะไม่มีผลต่อค่าใช้บริการที่ชำระก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ตามสมควร หากคุณยกเลิกบริการ การยกเลิกจะมีผล หลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันของบริการดังกล่าว เราจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่จ่ายให้กับเราแล้วสำหรับ:-

  • การไม่ได้เข้าใช้บริการ หรือ ใช้บริการบ้าง
  • ซื้อบริการสำเร็จไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต
  • การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลง

หากบริการไม่สามารถใช้งานได้หลังจากการชำระเงินสำเร็จหรือปัญหาทางเทคนิคทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้ การเยียวยาเดียวจะถูกจำกัดเพียงการคืนเงินของราคาที่จ่ายสำหรับบริการ

Gameplay อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบริการเป็นครั้งคราวและจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาต่าง ๆ ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบริการจะมีผลเมื่อเริ่มต้นรอบระยะเวลาการสมัครสมาชิกถัดไป หลังจากวันที่ การเปลี่ยนแปลงราคา คุณอาจยอมรับราคาใหม่โดยใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคามีผล หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกการสมัคร จากบริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล

เราจะไม่คืนเงินใด ๆ หากราคาสำหรับการบริการลดลงหรือถ้าเราเสนอราคาโปรโมชั่นที่ตามมา หรือเปลี่ยนเนื้อหา หรือคุณสมบัติของบริการ

ภาษี

ราคาที่ระบุไว้อาจไม่รวมภาษีการขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มและอาจมีการคำนวณและเพิ่มภาษี ณ เวลาที่คุณทำธุรกรรม และคุณจะไม่เห็นภาษีดังกล่าวจนกว่าคุณจะได้รับใบเสร็จสำหรับการซื้อของคุณ

สิทธิ์การใช้งาน

บริการเป็นทรัพย์สินของผู้ให้อนุญาต Gameplay หรือ Gameplay เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้เพื่อใช้บริการที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และ / หรือเพื่อความบันเทิง ในการใช้บริการ ("ใบอนุญาต") ใบอนุญาตนี้จะยังคงมีผลจนกว่าและจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือ Gameplay คุณสัญญาและตกลงว่าคุณกำลังใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ เชิงพาณิชย์และ / หรือเพื่อความบันเทิง และคุณจะไม่เผยแพร่บริการ เพื่อความชัดเจน คุณไม่สามารถทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเรียกร้องการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้ แต่ไม่ใช่ขายให้กับคุณและ Gameplay และผู้ให้อนุญาตจะยังคงเป็น เจ้าของสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บริการแม้ว่าคุณจะดาวน์โหลดดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ชื่อโดเมนและอื่น ๆ ทั้งหมดของแบรนด์ Gameplay (“ Gameplay แบรนด์”) เป็นทรัพย์สินของ Gameplay หรือผู้ออกใบอนุญาต . ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ แก่คุณในการใช้ Gameplay แบรนด์เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

แอปพลิเคชั่นบุคคลที่สาม

บริการนี้รวมเข้ากับแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สาม เว็บไซต์และบริการ (“ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม”) เพื่อจัดทำเนื้อหา,ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่มีให้แก่คุณ แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณจะถูกควบคุมโดยและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณเข้าใจและยอมรับว่า Gameplay ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ ต่อพฤติกรรม คุณสมบัติ หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ หรือสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่คุณอาจทำกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อตกลงและการยกเลิก

ข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้กับคุณจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ Gameplay คุณสามารถยุติข้อตกลงได้ตลอดเวลา Gameplay อาจยุติข้อตกลงหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณได้ตลอดเวลารวมถึงในกรณีที่คุณใช้งานจริง หรือที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หากคุณหรือ Gameplay ยุติข้อตกลง หรือหาก Gameplay ระงับการเข้าถึงบริการของคุณ คุณเห็นด้วยและยอมรับว่า Gameplay จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบให้คุณและ Gameplay จะไม่คืนเงินที่คุณ ได้ชำระไปแล้ว ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แม้ว่า Gameplay จะพยายามให้บริการในวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ติดขัด แต่คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการนี้มีให้ไว้“ ตามสภาพ” และ“ ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันกับคุณว่า:

  • การใช้บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณในด้านคุณภาพหรือการใช้งาน
  • การใช้บริการจะต่อเนื่อง ทุกเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ
  • ข้อบกพร่องใด ๆ ในการทำงานหรือการใช้งานของบริการที่เรามีให้จะได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไข

ท่านยินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงจากการใช้บริการ Gameplay ของเรา ทั้งนี้ผู้ให้อนุญาติ (licensors) หรือซัพพลายเออร์ ไม่ได้ทำการรับรอง หรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่บนบริการนี้ ทางเราจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับผิดทางกฏหมายต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ความเหมาะสมของเนื้อหาของบริการนี้ เรา (และผู้ให้อนุญาต และ ซัพพลายเออร์) ไม่ได้ทำการรับรอง หรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำของบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการ หรือซื้อผ่านการบริการ การบริการและเนื้อหานั้นจัดทำโดย Gameplay (และผู้ให้อนุญาต และผู้จัดหา) “ ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือในเชิงพาณิชย์ หรือกระทำสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ว่าการใช้บริการนั้นจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ส่วนนี้จะนำไปใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่มีสถานการณ์ใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับ กฏเกณฑ์ สัญญา ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรืออื่นๆ) ที่จะทำให้Gameplay (หรือผู้ให้อนุญาต และผู้จัดหา) ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นๆ กับ (1) ความเสียหายโดยทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายแบบลงโทษ แบบตัวอย่าง หรือ (2) การสูญเสียการใช้งานข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในทุกกรณีที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงว่า Gameplay ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นหรือไม่ และแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือ (3) ความรับผิดโดยรวม สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม มากกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้ Gameplay ระหว่างสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้า ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หรือ (4) เรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล

คุณรับทราบว่าบริการนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ และคุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสําหรับบริการที่จําเป็นใดๆ โดยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของคุณ รวมถึง จะไม่จํากัดเฉพาะ การชําระเงินค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม ค่าบริการเวลาออกอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการมือถือของคุณเรียกเก็บ การจัดเตรียม คุณภาพ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือบริการอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่คุณเลือกเพื่อให้บริการดังกล่าวแก่คุณแต่เพียงผู้เดียว

ข้อตกลงทั้งหมด

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนนี้หรือตามที่ได้ตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและ Gameplay ข้อตกลงเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ตกลงระหว่างท่านและ Gameplay และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ของข้อตกลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา

การแยกและการสละสิทธิ์

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือในขอบเขตใด ๆ ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบังคับใช้บทบัญญัติข้ออื่น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

การที่ Gameplay หรือบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใด ๆ ในนั้นจะไม่ถือเป็น การยกเลิกสิทธิ์ของGameplay หรือสิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในการ บังคับใช้ข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดนั้นๆ

การมอบหมาย

Gameplay สามารถมอบหมายข้อตกลงหรือส่วนใด ๆ ของข้อตกลงและ Gameplay อาจมอบหมายข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลง หรือถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ ภายใต้ข้อตกลงให้กับบุคคลที่สามได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ / เขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจะถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่าว ข้อตกลงนี้สามารถถูกเข้าถึงได้โดยประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก เนื่องจากแต่ละประเทศ มีกฎหมายที่อาจแตกต่างจากของไทย โดยการเข้าถึงบริการของเรา คุณยอมรับกฎเกณฑ์และกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมายและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ จะนำไปใช้กับทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ผ่านบริการของเรา

นอกจากนี้การดำเนินการใด ๆ ในการบังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้นี้ จะต้องถูกนำขึ้นศาลในประเทศไทย คุณยอมรับใน เขตอำนาจศาล โดยศาลดังกล่าว และสละสิทธิในการคัดค้านเขตอำนาจศาล สถานที่ หรือความไม่สะดวกต่อศาลดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด

บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัตินั้น จะถูกจำกัดหรือกำจัดให้มีขอบเขตน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อที่ให้ข้อตกลงฉบับนี้สามารถมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ได้

ท่านและ Gameplay ยอมรับว่าสัญญาฉบับนี้ เป็นคำแถลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างคุณและ Gameplay และจะมีผลเหนือกว่าและยกเลิกข้อตกลงที่สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจาและข้อตกลง ความเข้าใจอื่นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณ ไม่ใช่พนักงานตัวแทนหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนใน Gameplay และคุณไม่มีอำนาจใด ๆ ในการผูกพันกับ Gameplay ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ